Regulamin 2020

REGULAMIN PIESZEJ PIELGRZYMKI KASZUBSKIEJ Z HELU NA JASNĄ GÓRĘ

OBOWIĄZUJĄCY W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19


Pielgrzymka to wspólnota żyjąca według konkretnych wartości. Musimy stosować się do konkretnych zasad, aby dobrze przeżyć wspólnie tę drogę.

 

1. ZASADY OGÓLNE

1.1. Pielgrzymka jest wydarzeniem religijnym; są to rekolekcje przeżywane w drodze, a wszelkie niedogodności, trudy i niewygody urzeczywistniają jej charakter pokutny. Podstawowym celem pielgrzymowania jest osobiste nawrócenie, połączone z pragnieniem zaangażowania w życie Kościoła.

1.2. Pielgrzymka tworzy jedną, chrześcijańską wspólnotę, ożywianą szczerą i ofiarną miłością. Dlatego zwracamy się do siebie "Bracie", "Siostro" i wzajemnie sobie pomagamy. Szczególną szkołą miłości są momenty zmęczenia i związane z pielgrzymowaniem trudy.

1.3. W Pieszej Pielgrzymce Kaszubskiej z Helu na Jasną Górę może uczestniczyć każdy kto:


1.3.1.    Akceptuje jej religijny i rekolekcyjny charakter;

1.3.2. Pragnie pogłębić swą chrześcijańską formację lub szczerym sercem poszukuje Boga;
1.3.3. Zachowuje podczas pielgrzymki bezwzględną wstrzemięźliwość od picia alkoholu, palenia tytoniu, używania narkotyków czy dopalaczy;

1.3.4. Wyraża zewnętrzną przynależność do wspólnoty pielgrzymkowej przez noszenie emblematów pielgrzymkowych;

1.3.5. Zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń księży przewodników i służb pielgrzymkowych;
1.3.6. Zapisał się przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej pielgrzymki;
1.3.7. Przez 14 dni poprzedzających udział w pielgrzymce nie był za granicą, w rejonach dotkniętych epidemią, nie miał kontaktu z osobami chorymi na COVID 19 lub będącymi w kwarantannie i sam nie jest objęty kwarantanną lub nadzorem epidemicznym;
1.3.8. Nie ma objawów wskazujących na zakażenie COVID 19;

1.4. Pielgrzym jest człowiekiem pokory, z wdzięcznością Bogu przyjmuje wszelkie dary, jakie otrzymuje w czasie pielgrzymowania na miarę dobrej woli ludzi, którzy go podejmują;
1.5. Wszyscy uczestnicy pielgrzymki są wezwani do:

1.5.1.Wymiany duchowych wartości wewnątrz grupy i w spotkaniach na trasie;
1.5.2.Tworzenia atmosfery braterstwa, wzajemnej pomocy i odpowiedzialności za Siostrę i Brata, którzy idą obok mnie, szczególną troską otaczamy tych którzy idą po raz pierwszy;
1.5.3.Zachowania porządku i bezpieczeństwa na trasie, czystości na postojach i szacunku do przyrody;

1.6. W czasie pielgrzymki przestrzegamy wszystkich zaleceń sanitarno-epidemiologicznych i obowiązujących przepisów.

 

2.ZAPISY

2.1. Zapisy na tegoroczną pielgrzymkę są możliwe jedynie przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej pielgrzymki (www.kaszubskapielgrzymka.pl);

2.2. Przy zapisach uiszczamy wpisowe – ofiarę, na poczet organizacji pielgrzymki (transportu, materiałów duszpasterskich, pakietu pielgrzyma i ubezpieczenia);

2.3. Każdy pielgrzym może się zapisać na jeden dzień pielgrzymki (przyjeżdża rano na mszę rozpoczynającą dzień i odjeżdża po zakończeniu dnia pielgrzymkowego); wyjątek stanowią służy niezbędne do przeprowadzenia pielgrzymki;

2.4. W danym dniu pielgrzymki grupa pielgrzymkowa może liczyć maksymalnie 50 osób, wliczając w to księży i służby pielgrzymkowe.

2.5. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w pielgrzymce tylko pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

2.6. Osoby rozpoczynające pielgrzymowanie w danym dniu są zobowiązane zgłosić się do punktu medycznego bezpośrednio po dotarciu do grupy w celu obowiązkowego sprawdzenia temperatury i stanu zdrowia, a po mszy świętej do sekretariatu w celu:

2.6.1. Złożenia oświadczenia o stanie zdrowia;

2.6.2. Odbioru pakietu pielgrzyma (legitymacji, znaczka, koszulki etc.).

2.7. Każdy uczestnik pielgrzymki zgadza się na wykorzystywanie jego danych osobowych do celów organizacyjnych pielgrzymki. Szczegóły dotyczące RODO są dostępne w sekretariacie pielgrzymki.

 

3. PROGRAM DNIA

3.1. Centrum każdego dnia jest Eucharystia. Podczas drogi towarzyszy nam rozważanie Ewangelii i prawd wiary, modlitwa różańcowa, Koronka do Miłosierdzia Bożego i wspólny śpiew. Istotnym wymiarem pielgrzymowania jest pokuta; z sakramentu pojednania korzystamy w czasie drogi. Bracia kapłani są zawsze do dyspozycji pątników;

3.2. Uczestnicy danego dnia pielgrzymki gromadzą się w wyznaczonym miejscu według rozpiski pielgrzymkowej;

3.3. Dojazd do pielgrzymki i powrót możliwy jest transportem zorganizowanym przez pielgrzymkę lub indywidualnie;

 

4.    ORGANIZACJA MARSZU

4.1.      Na czele pielgrzymki stoi ksiądz kierownik.

4.2.  Na trasie idziemy prawą stroną szosy, zwartą grupą, w kolumnie za krzyżem i znakiem grupy przestrzegając obowiązujących przepisów ruchu drogowego;

4.3.  W grupie zachowujemy dystans społeczny 2m;

4.4.  W kościołach i publicznych pomieszczeniach zamkniętych obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa;

4.5.  Po dojściu do miejsca postojowego każdy pielgrzym obowiązkowo dezynfekuje dłonie;

4.6.  W czasie drogi przestrzegamy poleceń kierownictwa i służb porządkowy pielgrzymki;

4.7.  Nieuzasadnione opuszczenie grupy jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w pielgrzymce, w razie konieczności oddalenia się od grupy należy uzyskać zgodę księdza kierownika;

4.8.  Wszyscy księża noszą sutanny, idący na końcu grupy służą w Sakramencie Pokuty;

 

5.    NOCLEGI

5.1.  Nocleg na pielgrzymce mają zapewniony służby potrzebne do przeprowadzenia pielgrzymki;

5.2.   W tym roku z racji wytycznych sanitarno-epidemiologicznych i przyjętej formuły pielgrzymowania nie przewiduje się możliwości nocowania na pielgrzymce osobom niezaangażowanym w organizacje i przebieg pielgrzymki;

5.3.   Kategorycznie zabrania się organizowania noclegów na własną rękę. 

 

6.    TRANSPORT

6.1. Wszystkie samochody załatwia kierownictwo pielgrzymki;

6.2.  Prywatne samochody nie mogą towarzyszyć pielgrzymce bez zezwolenia księdza kierownika;

6.3.  Samochody uczestniczące w pielgrzymce są wyraźnie oznakowane;

6.4.  Wzdłuż kolumny pielgrzymkowej mogą poruszać się jedynie samochody sanitarne i poszczególnych służb;

6.5.  Informacje dotyczące transportu zorganizowanego przez kierownictwo pielgrzymki obecne są na stronie internetowej pieszej pielgrzymki.

 

7. OSOBISTE WYPOSAŻENIE PIELGRZYMA

7.1.      Każdy pielgrzym powinien posiadać podręczną apteczkę z: bandażami, spirytusem salicylowym, zasypką do nóg, tłustą maścią ochronną (linomag, witaminowa, tranowa, olej lniany) oraz używanymi indywidualnie lekami;

7.2. Prowiant na czas marszu oraz kubek;

7.3. Obowiązuje strój skromny i wygodny: koszulki zakrywające ramiona i spodenki do kolan. Niedopuszczalny jest strój plażowy oraz mini. Strój wyraża charakter pokutny pielgrzymki i ma chronić przed poparzeniem słonecznym;

7.4. Obowiązkowe nakrycie głowy;

7.5. Peleryna przeciw deszczowa;

7.6. Różaniec, modlitewnik i śpiewnik;

7.7. Karimatę do siedzenia na postoju.

 

8.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE


8.1. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki przewiduje się: upomnienie, usunięcie z pielgrzymki oraz poinformowanie rodziny i parafii zamieszkania o zaistniałym fakcie.

8.2. O aktualnych sprawach nie objętych regulaminem decyduje ksiądz kierownik pielgrzymki.

8.3. W każdej chwili pielgrzymki kierownik może zmienić postanowienia regulaminu ze względu na bezpieczeństwo i dobro pielgrzymów.

Jezus mówi: Ja jestem bramą.Jeśli ktoś ją przekroczy, uzyska zbawienie. Będzie wchodził i wychodził i znajdzie pokarm.

J 10,9
Jeśli masz pytania lub pomysły, albo chciałbyś dostarczyć nam historyczne materiały, zdjęcia itp. po prostu do nas napisz

Email
biuro@kaszubskapielgrzymka.pl

Kaszubska Piesza Pielgrzymka

Z Helu na Jasną Górę
Aleja Lipowa 23
80-298 Gdańsk
696417236


Numer konta:
Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Leźnie 94 1160 2202 0000 0002 7055 9369

Patronaty

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
78 0.094970941543579